Danske virksomheder i storform – men uvejret lurer i horisonten

Dansk erhvervsliv er i storform trods flere år, hvor kriserne har stået i kø. Det viser en ny regnskabsanalyse af 11.500 danske virksomheder foretaget af Spar Nord og BDO. Robustheden er en vigtig faktor, hvis de skal komme sikkert igennem det uvejr, der er trukket op over Europa.

Jan · Succesvirksomhed · Nyhedsrummet

Efter en længere periode på coronaens præmisser står økonomien og ikke mindst erhvervslivet nu over for en ny udfordring i form af en buldrende inflation, stigende renter for ikke at nævne de voldsomme energipriser og pressede forsyningskæder. Heldigvis er de danske virksomheder – ligesom dansk økonomi – generelt kommet stærkt igennem coronapandemien, og meget tyder derfor på, at de møder de nye udfordringer i storform.

Det viser en gennemgang af det seneste års regnskaber fra flere end 11.500 danske virksomheder med mellem 10 og 999 årsværk, som Spar Nord og BDO har foretaget i forbindelse med erhvervsprisen Succesvirksomhed 2022. Ud af samtlige virksomheder havde 64 procent sidste år fremgang i resultatet, mens hele 74 procent formåede at styrke deres egenkapital.

Ifølge bankdirektør i Spar Nord Martin Kudsk Rasmussen og administrerende direktør i BDO Stig Holst Hartwig er det svært at spå om, hvilke brancher der bliver hårdest ramt af de mange udfordringer, der lige nu tårner sig op, da det i høj grad afhænger af den enkelte virksomheds økonomiske robusthed og evne til at optimere og tilpasse forretningen. Det tyder dog på, at virksomheder indenfor handel eller transport har lukreret godt på genåbningen. Knap 70 procent af virksomhederne indenfor begge brancher opnåede sidste år resultatfremgang, mens næsten 80 procent af virksomhederne i begge brancher løftede deres egenkapital:

- Mens handelsvirksomhederne har nydt godt af danskernes store opsparinger, deres købekraft og deres lyst til at handle, har transportvirksomhederne haft gavn af genåbningen af de internationale markeder samt de stigende fragtrater. Og overskuddet derfra har store dele af begge brancher sandsynligvis brugt på at polstre egenkapitalen og dermed deres forretning. Om det så er nok til at kunne stå imod den krise, der lige nu har ramt dansk og europæisk økonomi, kan kun tiden vise, men det er i hvert fald et stærkt udgangspunkt, forklarer Martin Kudsk Rasmussen, som tilføjer, at de to brancher ikke vil gå ram forbi den kommende krise:

- Vi skal nok ikke forvente at se markante lønstigninger i de kommende år, og kombineret med stigende energipriser vil det sandsynligvis føre til et nedsat forbrug, og det vil ramme handlen. Også transportbranchen vil blive ramt af lavere aktivitet, ligesom fragtraterne begynder at normalisere sig, og det vil samlet set forventeligt medføre en lavere indtjening blandt transportvirksomhederne.

Byggeriet i modvind:
Det er dog ikke alle brancher, der står lige så stærkt rustet til det kommende uvejr. Analysen viser nemlig, at dele af byggebranchen er kommet i modvind. 45 procent af virksomhederne indenfor byggeri og anlæg oplevede sidste år ikke fremgang i deres resultat, ligesom en andel på 34 procent heller ikke formåede at løfte deres egenkapital.

- Byggebranchen har den seneste tid været præget af stor konkurrence, stigende byggeomkostninger og lønninger til medarbejdere. De stigende energi- og materialepriser kombineret med stigende renter kan samtidig betyde, at flere byggeprojekter bliver sat på pause i den kommende tid, og det vil gå udover byggevirksomhederne, hvoraf størstedelen befinder sig i provinsen, lyder det fra Stig Holst Hartwig.

Hovedstaden vil dog også mærke til en eventuel nedgang i byggeaktiviteten. Her vil det især gå udover virksomheder indenfor videnservice, eksempelvis arkitekthuse og rådgivende ingeniørvirksomheder:

- Modsat de andre regioner er der en stor koncentration af videnserviceerhverv i Københavnsområdet, og det vil sandsynligvis være blandt de fag, at vi i første omgang vil se krisen kradse. Det gælder arkitekter og ingeniører, der betjener byggeriet, lige såvel som virksomheder, der betjener andre erhverv, også kan blive påvirket, siger Stig Holst Hartwig.

Industrien i farezonen:
Selvom 65 procent af fremstillingsvirksomhederne sidste år havde resultatfremgang, og 75 procent styrkede egenkapitalen, forventer Stig Holst Hartwig stadig, at industrien også står for skud, når den kommende krise rammer:

- Industrivirksomhedernes konkurrenceevne bliver ikke nødvendigvis forværret, da krisen vil ramme alle producenter i Europa, men det vil få negativ betydning for deres ordrebeholdning og deres udgifter, og det vil føre til en lavere vækst. Det ser vi allerede i Tyskland, hvor industrien de facto befinder sig i en alvorlig økonomisk krise, og det er også begyndt at påvirke virksomhederne herhjemme og især i det jyske, som blandt andet er underleverandører til det europæiske marked, siger han og suppleres af Martin Kudsk Rasmussen:

- Det er den perfekte storm, der har ramt europæisk økonomi, og det kommer til at have konsekvenser for nogen.

Tabel 1: Andel virksomheder med fremgang i egenkapital og årets resultat i 2020 og 2021 

Parameter

Andel virksomheder
2
020 til 2021

Andel virksomheder
2019 til 2020

Fremgang i årets resultat

64%

57%

Fremgang i egenkapital

74%

70%

Kilde: Spar Nord og BDO

Om tabel 1: Tabellen viser andelen af de 11.500 virksomheder med fremgang i henholdsvis årets resultat og egenkapitalen i 2021.

 Tabel 2: Andel virksomheder med fremgang i årets resultat i 2021 indenfor de enkelte brancher 

Branche

Andel fremgang

Andel ikke fremgang

Landbrug, skovbrug og fiskeri

49%

51%

Bygge og anlæg

55%

45%

Kultur og fritid

57%

43%

Undervisning

57%

43%

Andre serviceydelser mv.

60%

40%

Råstofindvinding

60%

40%

Energiforsyning

61%

39%

Information og kommunikation

61%

39%

Vandforsyning og renovation

62%

38%

Finansiering og forsikring

63%

37%

Industri

65%

35%

Videnservice

65%

35%

Ejendomshandel og udlejning

67%

33%

Rejsebureauer, rengøring mv

68%

32%

Sundhed og socialvæsen

68%

32%

Handel

69%

31%

Transport

69%

31%

Hoteller og restauranter

73%

27%

Kilde: Spar Nord og BDO

Om tabel 2: Tabellen viser antallet og andelen af de 11.500 virksomheder med fremgang i årets resultat i 2021 inden for de enkelte brancher (Dansk Branchekode DB19).

Tabellen er sorteret efter brancher med størst antal virksomheder, der ikke havde fremgang i årets resultat i 2021.

Tabel 3: Andel virksomheder med fremgang i egenkapital i 2021 indenfor de enkelte brancher 

Branche

Andel fremgang

Andel ikke fremgang

Ejendomshandel og udlejning

64%

36%

Bygge og anlæg

66%

34%

Kultur og fritid

69%

31%

Finansiering og forsikring

70%

30%

Andre serviceydelser mv.

71%

29%

Information og kommunikation

73%

27%

Videnservice

73%

27%

Rejsebureauer, rengøring mv

73%

27%

Hoteller og restauranter

74%

26%

Industri

75%

25%

Sundhed og socialvæsen

76%

24%

Landbrug, skovbrug og fiskeri

76%

24%

Energiforsyning

76%

24%

Vandforsyning og renovation

76%

24%

Handel

77%

23%

Transport

78%

22%

Undervisning

78%

22%

Råstofindvinding

87%

13%

 Kilde: Spar Nord og BDO

Om tabel 3: Tabellen viser antallet og andelen af de 11.500 virksomheder med fremgang i egenkapitalen i 2021 inden for de enkelte brancher (Dansk Branchekode DB19).

Tabellen er sorteret efter brancher med størst antal virksomheder, der ikke havde fremgang i egenkapitalen i 2021.

Publiceret d.
24. oktober 2022