Vi hylder landets 1.000 succesvirksomheder – en helt særlig elite af mindre og mellemstore virksomheder.

Ud af Danmarks mere end 300.000 aktive virksomheder kan kun et lille udsnit bryste sig af titlen som Succesvirksomhed. Pålidelige virksomheder, der år efter år leverer solide resultater og høj vækst. Foregangsvirksomheder, der skaber udvikling lokalt og i dansk erhvervsliv.

For det hylder vi dem.

Succesvirksomhed 2021

Erhvervsprisen ’Succesvirksomhed’ anerkender og hylder de 1.000 virksomheder, som bedst formår kontinuerligt at skabe vækst og stærke finansielle resultater.

Erhvervsprisen, som Spar Nord og BDO har indstiftet i 2019, hylder en helt særlig elite af mindre og mellemstore virksomheder i dansk erhvervsliv. Det er de 200 virksomheder i hver af landets regioner, der leverer et særligt bidrag til vækst og velstand i lokalområderne og til dansk økonomi som helhed.

Alle Succesvirksomheder får en vinderstatuette, som synligt bevis for deres indsats. Derudover bliver alle vinderne hyldet til et regionalt arrangement, hvor de Succesvirksomheder, som har formået at skille sig særligt ud i deres region, bliver fremhævet. Det gør Spar Nord og BDO med en regional hovedpris samt tre regionale specialpriser, der har fokus på henholdsvis ’Digital omstilling’, ’Lokalt engagement’ og ’Bæredygtighed’.

Af respekt for den varierende erhvervssammensætning og de forskellige markedsvilkår rundt i landet identificerer og hædrer Spar Nord og BDO kun 1.000 Succesvirksomheder i Danmark.

Såvel Spar Nord som BDO har tradition for langvarige samarbejdsrelationer med mindre og mellemstore virksomheder i Danmark – rygraden i dansk erhvervsliv. Der er således stor bevidsthed om, at det kræver noget helt særligt at skabe og opretholde en succes år efter år, og at det desværre ofte går uhørt hen. Det ændrer Succesvirksomhed ved.

Metode

Erhvervsprisen anerkender danske virksomheder med 10-999 ansatte. De virksomheder, som ikke helt får den opmærksomhed, de fortjener, til trods for at netop de sikrer fremgang i den lokale og nationale økonomi.

Succesvirksomhederne skal opfylde en række kriterier for at komme i betragtning til prisen. Vores udvælgelse baserer sig på antal ansatte og tre centrale nøgletal: Resultat før skat, egenkapital og soliditet.

En succesvirksomhed skal som minimum kunne præsentere:

  • Vækst i deres resultat før skat de seneste fem år
  • Soliditetsgrad over 15 % i det seneste regnskabsår
  • Vækst i soliditeten målt over de seneste fem år
  • Evnen til at skabe resultater med det givne kapitalgrundlag.

Hvem står bag?

Med omkring 440.000 kunder, ca. 1.635 medarbejdere og 57 lokale banker over hele landet er Spar Nord blandt landets største banker.

Vores forretningsmodel indebærer, at vi er tætte på vores kunder, og vi prioriterer personlige og langvarige relationer med vores kunder højt. Rent fysisk kommer det til udtryk i form af vores lokale banker, som betyder, at der i store dele af Danmark ikke er ret langt til den nærmeste Spar Nord-bank for vores kunder.

At kunderne værdsætter vores model, kan vi læse af dette års Bank Barometer Business, hvor vi igen – og for 5. år i træk – er kåret til banken med de mest tilfredse erhvervskunder blandt landets seks største banker (Aalund 2021) .

Har du spørgsmål til Succesvirksomhed 2021, kan du kontakte Karina Elkiær fra Spar Nord på e-mail: kel@sparnord.dk eller på tlf. +45 96 34 40 75 eller +45 25 27 06 39.

BDO er med sine 1.300 medarbejdere og 32 kontorer blandt landets største rådgivnings- og revisionsvirksomheder. Hos BDO kan danske virksomheder blandt andet få specialiseret rådgivning om alt fra revision og regnskab til skat, moms, GDPR, cybersikkerhed og generationsskifte.

BDO’s specialister og rådgivere dækker hele landet og tilbyder derfor indlevende rådgivning både lokalt og nationalt. Derudover giver det internationale BDO-netværk med kontorer i mere end 165 lande adgang til et globalt udsyn, som åbner nye muligheder. Hos BDO er det således aldrig enten eller, men altid både og.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Kenneth Korsgaard fra BDO på e-mail: kko@bdo.dk eller på tlf. +45 41 96 19 88.

Presse

Det er vigtigt for os, at de 1.000 udvalgte succesvirksomheder endelig får den tak og respekt, som de fortjener qua deres vigtige rolle for den nationale og ikke mindst lokale økonomi. Vi vil derfor gerne bidrage til, at de får så meget opmærksomhed som muligt.

Vi har således samlet alt relevant materiale på vores presseside. Her kan du blandt andet downloade logoer og billeder samt finde kontaktoplysninger på de BDO- og Spar Nord-folk, som kan hjælpe dig med at få besvaret eventuelle spørgsmål om Succesvirksomhed. Med tiden vil du også kunne hente pressemeddelelser og presseomtaler.

Er du interesseret i at komme i kontakt med en af de lokale succesvirksomheder, kan vi også hjælpe dig med at etablere kontakten.

Dyk ned i vores mediearkiv – brug det, spred det og vær med til at hylde en helt særlig elite; de danske succesvirksomheder.