Vi hylder succesvirksomhederne for imponerende finansielle resultater.

Succesvirksomhederne har demonstreret størst evne til at levere solide resultater og høj vækst år efter år. De er foregangsvirksomheder, der skaber udvikling lokalt og i dansk erhvervsliv.

For det skylder vi dem tak og respekt.

Succesvirksomhed 2020

Med erhvervsprisen ’Succesvirksomhed’ anerkender Spar Nord og BDO de virksomheder, som kontinuerligt lykkes med at skabe vækst og stærke finansielle resultater.

Erhvervsprisen, som Spar Nord og BDO har indstiftet i 2019, hylder eliten af mindre og mellemstore virksomheder i dansk erhvervsliv, som leverer et særligt bidrag til vækst og velstand i lokalområderne og til dansk økonomi som helhed.

Af respekt for den varierende erhvervssammensætning og de forskellige markedsvilkår rundt i landet identificerer og hædrer Spar Nord og BDO i alt 1.000 Succesvirksomheder i Danmark.

Såvel Spar Nord som BDO har tradition for langvarige samarbejdsrelationer med mindre og mellemstore virksomheder i Danmark. Der er således stor bevidsthed om, at det kræver noget helt særligt at skabe og opretholde en succes år efter år.

Metode

Erhvervsprisen skal anerkende de danske virksomheder med 10-999 ansatte. De virksomheder, som ikke helt får den opmærksomhed, de fortjener, til trods for at netop de sikrer fremgang i den lokale og nationale økonomi.

Succesvirksomhederne skal opfylde en række kriterier for at komme i betragtning til prisen. Vores udvælgelse baserer sig på antal ansatte og tre centrale nøgletal: Resultat før skat, egenkapital og soliditet.

En succesvirksomhed skal som minimum kunne præsentere:

  • Vækst i deres resultat før skat de seneste fem år
  • Soliditetsgrad over 15 % i det seneste regnskabsår
  • Vækst i soliditeten målt over de seneste fem år
  • Evnen til at skabe resultater med det givne kapitalgrundlag.

Hvem står bag?

Med omkring 391.000 kunder, cirka 1.550 medarbejdere og 49 lokale banker over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark.

Spar Nords strategi er at kombinere på den ene side nærværende og personlig rådgivning til de store økonomiske beslutninger, og på den anden side innovative og digitale tilbud til alle hverdagsforretningerne. På den måde arbejder Spar Nord på at forstærke sin position i markedet med et attraktivt værditilbud og stor tiltrækningskraft over for såvel husstande som virksomheder.

Vi har de mest tilfredse erhvervskunder blandt landets seks største banker (Aalund 2018).

Har du spørgsmål til Succesvirksomhed 2020, kan du kontakte Karina Elkiær fra Spar Nord på e-mail: kel@sparnord.dk eller på tlf. +45 96 34 40 75 eller +45 25 27 06 39.

BDO er med sine 1.300 medarbejdere og 32 kontorer blandt landets største rådgivnings- og revisionsvirksomheder. Hos BDO kan danske virksomheder blandt andet få specialiseret rådgivning om alt fra revision og regnskab til skat, moms, GDPR, cybersikkerhed og generationsskifte.

BDO’s specialister og rådgivere dækker hele landet og tilbyder derfor indlevende rådgivning både lokalt og nationalt. Derudover giver det internationale BDO-netværk med kontorer i mere end 165 lande adgang til et globalt udsyn, som åbner nye muligheder. Hos BDO er det således aldrig enten eller, men altid både og.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Kenneth Korsgaard fra BDO på e-mail: kko@bdo.dk eller på tlf. +45 41 96 19 88.

Presse

Det er vigtigt for os, at succesvirksomhederne får den tak og respekt, som de fortjener qua deres vigtige rolle for den nationale og ikke mindst lokale økonomi. Derfor vil vi gerne bidrage til, at de får så meget opmærksomhed som muligt.

Vi har således samlet alt relevant materiale på vores presseside. Her kan du blandt andet downloade logoer og billeder samt finde kontaktoplysninger på de BDO- og Spar Nord-folk, som kan hjælpe dig med at få besvaret eventuelle spørgsmål om Succesvirksomhed. Med tiden vil du også kunne hente pressemeddelelser og presseomtaler.

Er du interesseret i at komme i kontakt med en af de lokale succesvirksomheder, kan vi også hjælpe dig med at etablere kontakten.

Dyk ned i vores mediearkiv – brug det, spred det og vær med til at hylde de danske succesvirksomheder.